WiFi: Access Point - Ubiquiti PowerStation2 Network Setup

From OnnoCenterWiki
Jump to: navigation, search
menu utama network setup. Kita dapat menset konfigurasi jaringan sebagai bridge atau router. Kita dapat menset IP address, netmask, gateway. Kita dapat menset IP address alias
Kita dapat menset firewall sederhana, misalnya keluarga IP address yang boleh di akses, mana yang boleh melalui jaringan dll.
Kita dapat menset IP address alias dan netmasknya cukup dengan mengisi tabel. Jadi sebuah PowerStation2 dapat memiliki beberapa IP address


Pranala Menarik